L’informe socioeconòmic de Divalterra reflecteix l’augment de la creació d’empreses a la província

02/05/2019
El document revela dades sobre l'activitat econòmica i el mercat laboral del quart trimestre de 2018, i es pot consultar al portal web de l'empresa pública

El Servici de Desenvolupament Local de l'empresa pública de la Diputació de València, Divalterra, ha publicat un nou informe provincial amb l'evolució dels principals indicadors socioeconòmics durant el quart trimestre de 2018.

Quant a l'activitat econòmica de la provincia, les dades de l'informe reflecteixen que el nombre d'empreses actives en finalitzar el quart trimestre de 2018 ascendeix a 104.633, la qual cosa suposa que, durant 2018, el saldo net entre creació i tancament d'empreses suposa un balanç en positiu de 634 activitats, un 0,6% més que al tancar 2017.

Pel que fa a l'activitat turística, la província de València tanca 2018 amb un total de 7.733.978 pernoctacions hoteleres, de les quals el 61% van tindre lloc entre abril i setembre.

Aquesta part de dades econòmiques inclou, a més d'indicadors referents a l'evolució en la creació d'empreses, els relacionats amb visites turístiques i pernoctacions, amb altres sobre exportacions o matriculacions de vehicles.

Quant als indicadors relacionats amb el mercat laboral, l'informe sintetitza les dades més rellevants de l'Enquesta de Població Activa (EPA), així com les xifres d'atur i contractació registrada. Així, la publicació de l'informe del quart trimestre de 2018 suposa el tancament d'un exercici complet de recopilació de dades estadístiques amb significació provincial, facilitant d'aquesta manera la comparació interanual i la detecció d'estacionalitats intertrimestrals.

Cada estudi es compon d'un informe dividit en dues grans àrees: una, referent a indicadors de conjuntura econòmica i una altra, amb informació sobre aspectes relacionats amb el mercat laboral.

Com a complement a cada informe es genera un resum infogràfic associat que presenta, de manera sintètica, les dades més rellevants del document.

Aquesta informació, així com la resta de dades i gràfics que recull el document, queda a la disposició de la ciutadania a través de l'apartat del Servici de Desenvolupament Local de Divalterra a la seua pàgina web www.divalterra.es, i és d’una gran utilitat per a col·lectius com per exemple empresaris, emprenedors, administracions públiques i agents de desenvolupament local (ADL) de municipis i mancomunitats de la província.

En aquest sentit, junt amb els informes predefinits a nivell provincial oberts al públic en general, Divalterra posa les seues dades amb estadístiques a nivell local a la disposició de les més de 150 ADLs integrades a la Xarxa ADL que coordina el seu Servici de Desenvolupament Local, per a la seua explotació a través de la Plataforma d'Anàlisi que s'inclou la intranet del portal web www.divaladl.es