Divalterra publica l'informe socieconòmic del primer trimestre de 2019

09/07/2019
El Servei de Desenvolupament Local confecciona informes amb l'evolució trimestral dels principals indicadors socioeconòmics de la província de València

Divalterra ha publicat l'informe provincial corresponent al primer trimestre de 2019 amb l'evolució dels principals indicadors socioeconòmics.

El document manifesta que el nombre d'empreses ha augmentat un 0,50% si es compara amb el mateix trimestre de l'any anterior, la qual cosa suposa 594 empreses de més i un total de 106.136 entitats. D'aquesta manera, s'observa un creixement suau, que es va iniciar al primer trimestre de 2017.

Pel que fa a l'activitat turística, la província de València tanca el primer trimestre de 2019 amb 719.203 visitants que han pernoctat en establiments hotelers. Això suposa un increment del 5,7% respecte del mateix període de l'any anterior, amb un índex d'ocupació del 43,62%.

A més dels indicadors referents a l'evolució en la creació d'empreses, els relacionats amb visites turístiques i pernoctacions, els informes analitzen l'evolució d'altres dades rellevants, com per exemple les relacionades amb el mercat laboral, exportacions o matriculacions de vehicles.

Aquesta informació, així com la resta de dades i gràfics que recull el document, queda a disposició de la ciutadania a través de l'apartat del Servici de Desenvolupament Local de Divalterra a la seua pàgina web www.divalterra.es, i és d'una gran utilitat per a col·lectius com per exemple empresaris, emprenedors, administracions públiques i agents de desenvolupament local (ADL) de municipis i mancomunitats de la província.

En eixe sentit, juntament amb els informes predefinits a nivell provincial oberts al públic en general, Divalterra posa les seues dades amb estadístiques a nivell local a la disposició de les més de 150 ADLs integrades a la Xarxa ADL que coordina el seu Servici de Desenvolupament Local, per a la seua explotació a través de la Plataforma d'Anàlisi que s'inclou a la intranet del portal web https://divaladl.es/

Material de prensa