Divalterra participa a la Jornada de Foment de l'Associacionisme a la Hoya de Buñol-Chiva

13/05/2019
La jornada va reunir prop d'un centenar de persones representants del teixit associatiu de les 12 localitats de la Mancomunitat Hoya de Buñol-Chiva.

El 9 de maig va tindre lloc a la seu de la Mancomunitat de la Hoya de Buñol-Chiva a Yátova una jornada organitzada per la seua agència de desenvolupament local (ADL) amb l'objectiu de donar a conèixer els serveis disponibles per a les associacions de la comarca.

En l'acte van participar el president de la Mancomunitat, la directora de l'Espai Labora de Chiva, el responsable de desenvolupament local de Divalterra i els tècnics de desenvolupament local, assessorament econòmic i orientació laboral de la Mancomunitat.

Entre el nombròs públic es trobàven representats de les entitats locals de la comarca, organitzacions sindicals i associacions socials, culturals, esportives i de tot tipus.

Els ponents van exposar els serveis disponibles per a fomentar la participació del teixit associatiu de la comarca en la definició i execució de polítiques públiques de desenvolupament socioeconòmic.

En eixe sentit, des de la Mancomunitat es va destacar la concessió per part de la Generalitat, a través de LABORA, de diversos projectes experimentals EMPACE que han permés la contractació d'una economista i un tècnic en orientació laboral per impulsar l'adequació de les necessitats formatives de la ciutadania a les demandes de treball de les més de 3.000 empreses del territori.

Des de l'Espai Labora de Chiva, amb àmbit comarcal, va destacar-se la participació activa de l'entitat en les accions de millora de l'ocupabilitat al territori, i el paper positiu dels pactes territorials per l'ocupació com a dinamitzadors i generadors de sinèrgies entre entitats públiques i privades.

Per la seua banda des del Servei de Desenvolupament Local de Divalterra es va fer èmfasi en què la Mancomunitat, integrada en la xarxa provincial d'ADL, ha fet servir per a posar en marxa els referits projectes les ferramentes telemàtiques facilitades per Divalterra, com és el cas del portal www.divaladl.es, les galeries comercials online (disponibles a http://manchoyadebunyolchiva.galeriaempresarial.es, amb més de 3.000 empreses donades d'alta) o la gestió dels llistats d'associacions a través d'una intranet que permet generar comunicacions i convocatòries.

Des de Divalterra, a més, es posa a disposició de les ADL l'accés a la seua plataforma d'anàlisis i estudis, un complet repertori estadístic de dades socioeconòmiques (atur, empreses, ocupació, població, persones inscrites al sistema de garantia juvenil....) amb dades a nivell local, comarcal i de mancomunitat, per tal de servir de suport a la presa de decisions de les entitats locals. 

La taula rodona oberta a les intervencions del públic va servir per reafirmar la voluntad de les institucions participants de treballar amb el teixit associatiu de la comarca, com a interlocutors vàlids amb les administracions per canalitzar propostes d'actuació que puguen donar lloc a projectes amb repercussió positiva al territori.

Material de prensa